Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar (concept) meerjarenbegroting 2022-2025. De gemeenteraad heeft de begroting in de raadsvergadering van 9 november 2021 vastgesteld. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2022-2025).

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14