Programma's

Onvoorzien

Omschrijving

Wettelijk is voorgeschreven dat in de programmabegroting een post voor onvoorziene uitgaven is geraamd.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

100

0,0 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14