Bijlagen

Meerjaren-investeringsplan 2022-2025 (details)

In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.

Activa
Nummer

Omschrijving
Activa

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Reeds gerealiseerd en geraamd t/m 2021

Investeringen 2022

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

20211015

Verv.Basisreg.Incl.BGT

436.000

-

-

-

436.000

-

-

-

-

-

-

-

20221029

Verv.wettelijke basisreg. (NHR)

160.000

-

-

-

160.000

-

-

-

-

-

-

-

20221045

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022

222.500

-

-

-

222.500

-

-

-

-

-

-

-

20231025

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023

222.500

-

-

-

-

-

222.500

-

-

-

-

-

20241026

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024

222.500

-

-

-

-

-

-

-

222.500

-

-

-

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

1.263.500

-

-

-

818.500

-

222.500

-

222500

0

-

-

Veiligheid

20251022

Vervanging Handhelds 2025

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

-

Totaal programma veiligheid

50.000

-

-

-

-

-

-

-

0

0

50.000

-

Verkeer en Vervoer

20159002

Bouwkosten - DNS

1.858.062

-

11.595

-

1.846.467

-

-

-

-

-

-

-

20159004

VAT - Stompwijkseweg/Verbindingsweg

3.490.002

83.228

3.190.002

83.228

300.000

-

-

-

-

-

-

-

20181058

UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen

27.500

-

13.750

-

13.750

-

-

-

-

-

-

-

20181059

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan

82.000

-

41.000

-

41.000

-

-

-

-

-

-

-

20201048

Herinrichting Strabolaan

815.000

-

427.500

-

387.500

-

-

-

-

-

-

-

20201056

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk

80.000

-

-

-

80.000

-

-

-

-

-

-

-

20211001

OV armaturen 2021

218.000

-

109.000

-

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20211002

OV lichtmasten 2021

218.000

-

109.000

-

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20211060

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

2.135.000

-

-

-

2.135.000

-

-

-

-

-

-

-

20221001

OV armaturen 2022

218.000

-

-

-

218.000

-

-

-

-

-

-

-

20221002

OV lichtmasten 2022

218.000

-

-

-

218.000

-

-

-

-

-

-

-

20221020

Verkeersregelinstallaties

565.000

-

30.000

-

535.000

-

-

-

-

-

-

-

20221024

Groot onderhoud Kunstwerken 2022

163.500

-

-

-

163.500

-

-

-

-

-

-

-

20221031

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31

147.150

-

-

-

147.150

-

-

-

-

-

-

-

20221043

Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker

500.000

350.000

-

-

250.000

175.000

250.000

175.000

-

-

-

-

20231005

Groot onderhoud Kunstwerken 2023

163.500

-

-

-

-

-

163.500

-

-

-

-

-

20231006

OV armaturen 2023

218.000

-

-

-

-

-

218.000

-

-

-

-

-

20231007

OV lichtmasten 2023

218.000

-

-

-

-

-

218.000

-

-

-

-

-

20231015

Vervangen VRI

810.000

-

-

-

-

-

810.000

-

-

-

-

-

20241006

Groot onderhoud Kunstwerken 2024

163.500

-

-

-

-

-

-

-

163.500

-

-

-

20241007

OV armaturen 2024

218.000

-

-

-

-

-

-

-

218.000

-

-

-

20241008

OV lichtmasten 2024

218.000

-

-

-

-

-

-

-

218.000

-

-

-

20241016

Vervangen VRI

1.060.000

-

-

-

-

-

-

-

1.060.000

-

-

-

20241018

Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36

32.700

-

-

-

-

-

-

-

32.700

-

-

-

20251011

Groot onderhoud Kunstwerken 2025

163.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

163.500

-

20251012

OV armaturen 2025

218.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.000

-

20251013

OV lichtmasten 2025

218.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.000

-

20251021

Vervangen VRI

510.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510.000

-

Totaal programma verkeer en vervoer

14.946.413

433.228

3.931.846

83.228

6.553.367

175.000

1.659.500

175.000

1692200

0

1.109.500

-

Onderwijs

20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

11.653.405

-

7.306.010

-

4.347.395

-

-

-

-

-

-

-

20161041

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

333.802

-

-

-

333.802

-

-

-

-

-

-

-

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

8.686.792

-

4.685.888

-

4.000.904

-

-

-

-

-

-

-

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

5.267.574

-

532.088

-

2.000.000

-

2.735.486

-

-

-

-

-

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

5.200.382

-

50.000

-

450.000

-

2.000.000

-

2.700.382

-

-

-

20209510

Stelpost IHP PO

10.531.321

-

-

-

-

-

5.169.543

-

3.278.127

-

2.083.651

-

20209520

Stelpost IHP VO

38.898.199

-

-

-

100.000

-

4.483.000

-

11.336.000

-

15.994.287

-

20211041

Maartenscollege

1.235.000

-

400.000

-

400.000

-

435.000

-

-

-

-

-

Totaal programma onderwijs

81.806.475

-

12.973.986

-

11.632.101

-

14.823.029

-

17314509

0

18.077.938

-

Sport, cultuur en recreatie

20221021

Vervangen speelvoorzieningen 2022

477.800

-

-

-

477.800

-

-

-

-

-

-

-

20221033

SPP Duivesteijn renovatie veld 1

302.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

302.500

-

20221041

Multi beachsportveld

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20229001

Akoestiek b.s.a. De bocht

57.065

-

-

-

57.065

-

-

-

-

-

-

-

20231001

Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.

82.776

-

-

-

-

-

82.776

-

-

-

-

-

20231002

t Loo Topl.ren. Kv 3

309.760

-

-

-

-

-

309.760

-

-

-

-

-

20231003

Westvliet algemene inrichting

42.834

-

-

-

-

-

42.834

-

-

-

-

-

20231014

Vervangen speelvoorzieningen 2023

477.800

-

-

-

-

-

477.800

-

-

-

-

-

20231024

Duiv. Algemene inrichting 2023

30.250

-

-

-

-

-

30.250

-

-

-

-

-

20241002

Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.

71.003

-

-

-

-

-

-

-

71.003

-

-

-

20241003

Westvliet algemene inrichting

36.550

-

-

-

-

-

-

-

36.550

-

-

-

20241004

Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.

74.536

-

-

-

-

-

-

-

74.536

-

-

-

20241015

Vervangen speelvoorzieningen 2024

477.800

-

-

-

-

-

-

-

477.800

-

-

-

20251001

Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.

379.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

379.480

-

20251002

t Loo algemene inri./verhard.

69.103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.103

-

20251003

t Loo Topl.ren. Kv 2

301.084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301.084

-

20251004

t Loo Topl.ren. Kv 1

301.084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301.084

-

20251005

Westvliet algemene inrichting

32.343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.343

-

20251007

Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat.

157.276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157.276

-

20251008

Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.

325.817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325.817

-

20251009

Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.

326.337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326.337

-

20251020

Vervangen speelvoorzieningen 2025

477.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

477.800

-

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

4.960.998

-

150.000

-

534.865

-

943.420

-

659.889

-

2.672.824

-

Volksgezondheid en milieu

20181050

Riolering Prinsenhof laag

4.555.500

-

653.500

-

1.952.500

-

1.755.350

-

194.150

-

-

-

20181051

Riolering v. Pabstlaan

5.094.857

-

15.494

-

87.913

-

718.250

-

2.287.800

-

1.985.400

-

20181054

Aansluitingen gemeentelijke openbare geb

54.500

-

-

-

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20181055

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2018

398.012

-

398.012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20191043

Riolering Flaviusstraat

925.000

-

9.625

-

80.500

-

351.950

-

482.925

-

-

-

20201016

Vervangen rioolinstallatie 2020

545.000

-

270.000

-

275.000

-

-

-

-

-

-

-

20201022

Vervanging rioolbesturing 2020

109.000

-

-

-

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20201032

Rioolvervanging Faukenburg/Naeltwckstr

3.388.000

-

218.335

-

335.320

-

2.834.345

-

-

-

-

-

20201051

Rioolvervanging Strabolaan eo

4.285.000

-

2.280.000

-

2.005.000

-

-

-

-

-

-

-

20201053

Rioolinstall. Gemaal Straboln

383.500

-

383.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20211003

Rioolverv. Ridder Snoekaertl

3.000.000

-

29.700

-

243.750

-

906.300

-

1.820.250

-

-

-

20211004

Vervanging rioolbesturing 2021

109.000

-

-

-

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20211005

Vervanging rioolinstallatie 2021

545.000

-

-

-

545.000

-

-

-

-

-

-

-

20211008

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021

98.100

-

-

-

98.100

-

-

-

-

-

-

-

20211016

Riolering v. Santhorststraat

2.007.000

-

-

-

40.070

-

286.050

-

1.496.070

-

184.810

-

20211017

Levensduur verlengende rep.en ren.2021

545.000

-

545.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20211018

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021

127.250

-

127.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20211019

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021

298.000

-

298.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20211031

Rioolverv. Berhardlaan

800.000

-

24.348

-

107.652

-

668.000

-

-

-

-

-

20211032

Riolering Overburgkade

1.937.000

-

39.370

-

275.000

-

1.622.630

-

-

-

-

-

20211033

Rioolvervanging Dr. V Noortstraat

190.000

-

29.950

-

160.050

-

-

-

-

-

-

-

20211047

Maatregelen bui vd Eeuw

720.000

-

14.200

-

102.400

-

603.400

-

-

-

-

-

20221017

Rioolverv Marcellus Emantslaan

2.487.000

-

128.220

-

279.050

-

2.079.730

-

-

-

-

-

20221018

Vervanging rioolbesturing 2022

109.000

-

-

-

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20221019

Vervanging rioolinstallatie 2022

545.000

-

-

-

545.000

-

-

-

-

-

-

-

20221022

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022

98.100

-

-

-

98.100

-

-

-

-

-

-

-

20221036

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022

127.250

-

-

-

127.250

-

-

-

-

-

-

-

20221037

Maatregelen bui van de eeuw 2022

150.000

-

-

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

20221039

Rioolverv. Veurstraatweg

2.143.000

-

125.600

-

226.430

-

1.790.970

-

-

-

-

-

20221040

Levensduur verlengende rep.en ren.2022

400.000

-

-

-

400.000

-

-

-

-

-

-

-

20221042

Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb

118.000

-

10.000

-

15.000

-

93.000

-

-

-

-

-

20231008

Riolering Kon. Julianalaan

2.622.000

-

148.840

-

283.000

-

2.190.160

-

-

-

-

-

20231009

Vervanging rioolbesturing 2023

109.000

-

-

-

-

-

109.000

-

-

-

-

-

20231010

Vervanging rioolinstallatie 2023

545.000

-

-

-

-

-

545.000

-

-

-

-

-

20231011

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023

98.100

-

-

-

-

-

98.100

-

-

-

-

-

20231012

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023

127.250

-

-

-

-

-

127.250

-

-

-

-

-

20231013

Maatregelen bui van de eeuw 2023

152.000

-

-

-

-

-

152.000

-

-

-

-

-

20231023

Levensduur verlengende rep.en ren.2023

250.000

-

-

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

20241009

Riolering Zaagmolenstraat

552.000

-

-

-

11.020

-

78.600

-

462.380

-

-

-

20241010

Vervanging rioolbesturing 2024

109.000

-

-

-

-

-

-

-

109.000

-

-

-

20241011

Vervanging rioolinstallatie 2024

545.000

-

-

-

-

-

-

-

545.000

-

-

-

20241012

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024

98.100

-

-

-

-

-

-

-

98.100

-

-

-

20241013

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024

127.250

-

-

-

-

-

-

-

127.250

-

-

-

20241014

Maatregelen bui van de eeuw 2024

148.000

-

-

-

-

-

-

-

148.000

-

-

-

20241025

Levensduur verlengende rep.en ren.2024

380.000

-

-

-

-

-

-

-

380.000

-

-

-

20251014

Vervanging rioleringen 2025

3.382.904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.382.904

-

20251015

Vervanging rioolbesturing 2025

109.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.000

-

20251016

Vervanging rioolinstallatie 2025

545.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

545.000

-

20251017

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025

98.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98.100

-

20251018

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025

127.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127.250

-

20251019

Maatregelen bui van de eeuw 2025

313.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313.500

-

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

46.730.524

-

5.748.945

-

8.824.605

-

17.260.085

-

8.150.925

-

6.745.964

-

VHROSV

20201049

Nazorg Rietvink

350.000

-

250.000

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma VHROSV

350.000

-

250.000

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

20161017

Tractor Massey Ferguson wpnr.15

32.700

-

-

-

32.700

-

-

-

-

-

-

-

20181044

Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2

25.000

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20191033

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

40.000

-

-

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

20191038

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

202.500

-

75.000

-

-

-

-

-

127.500

-

-

-

20201001

Verv.Core Switches

125.000

-

-

-

-

-

125.000

-

-

-

-

-

20201008

Tractor John Deere wpnr.61

43.600

-

-

-

43.600

-

-

-

-

-

-

-

20211022

DMO KCS - Geheugen van LV

770.000

-

570.000

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

20211026

Oracle / Unix 2021

300.000

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

20211062

E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen

120.000

-

89.000

-

31.000

-

-

-

-

-

-

-

20221003

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221004

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221005

Pick-up VW transporter bus wpnr. 33

38.000

-

-

-

38.000

-

-

-

-

-

-

-

20221006

Pick-up VW Caddy wpnr. 34

30.000

-

-

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

20221007

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221008

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73

64.000

-

-

-

64.000

-

-

-

-

-

-

-

20221009

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221010

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221011

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221012

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221013

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221014

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221015

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221016

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101

71.000

-

-

-

71.000

-

-

-

-

-

-

-

20221030

DMO Gegevensmanagement

300.000

-

-

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

-

-

20221032

Oracle / Unix 2022

25.000

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20221044

Goupil G4M wpnr. 62

32.000

-

-

-

32.000

-

-

-

-

-

-

-

20231016

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 51

78.000

-

-

-

-

-

78.000

-

-

-

-

-

20231017

Vervanging 6 x personenauto's

120.000

-

-

-

-

-

120.000

-

-

-

-

-

20231018

Oracle / Unix

25.000

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20231019

Wifi vervangin bestaande accespoints

120.000

-

-

-

120.000

-

-

-

-

-

-

-

20231020

Verv. 2e deel grafische werkplekken '23

40.000

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

-

20231021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

25.000

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20231022

Verv. 1e deel grafische werkplekken '23

40.000

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

-

20241017

Nissan Electric NV 200 wpnr. 90

53.000

-

-

-

-

-

-

-

53.000

-

-

-

20241019

Vervanging netscalers

30.000

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

-

-

20241020

Oracle / Unix

25.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

20241021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

40.000

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

20241022

Tokens (software update pointsharp)

25.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

20241023

Monitoring '24

25.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

20251024

t Loo Topl.ren. Kv 2

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000

-

20251025

Verv. 1e deel grafische werkplekken

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

20251026

Mobile device managemen 2025

127.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127.500

-

20251027

Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

20251028

Oracle / Unix

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

20251029

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

42.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.000

-

20251030

Vervanging tablets 2025

315.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315.000

-

20251031

Oracle / Unix 2025

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

20251032

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000

-

20251033

vervanging mobiele telefonie voorb

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

Totaal Overhead

4.724.300

-

734.000

-

1.912.300

-

503.000

-

425.500

-

1.149.500

-

Totaal generaal

154.832.210

433.228

23.788.777

83.228

30.375.738

175.000

35.411.534

175.000

28.465.523

0

29.805.726

0

(bedragen x € 1)

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14